รายการอ้างอิง

พบ 2,230 รายการ
/ 149 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์: ทันโลก, ปีที่:69, ฉบับที่:22162, หน้า:7(บน) (25.09.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

แคน สาริกา

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:ลัดเลาะริมโขง, ปีที่:31, ฉบับที่:10920, หน้า:12(ซ้าย) (16.08.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:สุวรรณภูมิในอาเซียน, ปีที่:41, ฉบับที่:14767, หน้า:13(กลาง) (16.08.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พันธุ์ทิพย์ ธีรเนตร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14740, หน้า:13(ซ้าย) (20.07.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ลลิตา หาญวงษ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ไทย พบ พม่า, ปีที่:41, ฉบับที่:14677, หน้า:16(บน) (18.05.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ดอกฝน

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14665, หน้า:19(บน) (06.05.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ทีมการเมือง

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:69, ฉบับที่:21986, หน้า:3(บน) (02.04.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ลลิตา หาญวงษ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ไทย พบ พม่า, ปีที่:41, ฉบับที่:14628, หน้า:16(บน) (30.03.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

กิตติทัศน์ ผกากอง

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14627, หน้า:15(บน) (29.03.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10778, หน้า:1(ซ้าย) (27.03.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์:สกู๊ปพิเศษ, ปีที่:27, ฉบับที่:9939, หน้า:7(ล่างซ้าย) (13.02.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ภัทราพร ไพบูลย์ศิลป

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:ผ่าโลกวันอาทิตย์, ฉบับที่:24958, หน้า:11(บน) (11.02.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

บรรณาลักษณ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ตู้หนังสือ, ปีที่:41, ฉบับที่:14567, หน้า:19(ซ้าย) (28.01.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ลลิตา หาญวงษ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ไทย พบ พม่า, ปีที่:40, ฉบับที่:14537, หน้า:16(บน) (29.12.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10687, หน้า:7(ล่างซ้าย) (26.12.2560)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ