รายการอ้างอิง

พบ 1,917 รายการ
/ 128 หน้า
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7815, หน้า:17(ล่างซ้าย) (03.04.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วรากรณ์ สามโกเศศ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์: อาหารสมอง, ปีที่:31, ฉบับที่:10778, หน้า:8(กลาง) (27.03.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ประเสริฐ ตันสกุล

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14613, หน้า:15(กลาง) (15.03.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

เบญจมาศ เกกินะ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14610, หน้า:21(บน) (12.03.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

สะเทือนวงการศึกษา ขรก.ศธ.โกงเงิน'เด็กตกเขียว'

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ไชยา ยิ้มวิไล

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:รู้เรารู้โลก, ปีที่:68, ฉบับที่:23676, หน้า:5(ล่างขวา) (12.03.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14607, หน้า:17(ล่าง) (09.03.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24984, หน้า:24(บน) (09.03.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14591, หน้า:3(ล่าง) (21.02.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14589, หน้า:5(ล่าง) (19.02.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เฉลิมพล พลมุข

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14586, หน้า:15(ล่าง) (16.02.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14563, หน้า:17(ล่าง) (24.01.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:27, ฉบับที่:9918, หน้า:5(บนซ้าย) (23.01.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์: สายด่วนจากอเมริกา, ปีที่:68, ฉบับที่:23633, หน้า:11(ล่าง) (20.01.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์: ผีเสื้อกระพือปีก, ปีที่:68, ฉบับที่:23632, หน้า:3(ล่าง) (19.01.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ดิเรก พรสีมา

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14557, หน้า:17(บน) (18.01.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ