รายการอ้างอิง

พบ 102 รายการ
/ 7 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

สุดาทิพย์ จารุจินดา อินทร

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, คอลัมน์:รู้-เท่าทันโลก, ปีที่:13, ฉบับที่:3501, หน้า:9(ขวา) (20.08.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:31, ฉบับที่:11,223, หน้า:5(กลาง-บน) (20.08.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:25, ฉบับที่:9047, หน้า:10(ขวา-บน) (20.08.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

โสภณ องค์การณ์

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, คอลัมน์:มองต่างแดน, ปีที่:13, ฉบับที่:3500, หน้า:9(ขวา) (19.08.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, ปีที่:13, ฉบับที่:3500, หน้า:9(ซ้าย-กลาง) (19.08.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:31, ฉบับที่:11,222, หน้า:13(กลาง) (19.08.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

มนต์ทิพย์ ธานะสุข

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ไฮไลต์โลก, ปีที่:44, ฉบับที่:15866, หน้า:8(กลาง-ล่าง) (19.08.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ