รายการอ้างอิง

พบ 128 รายการ
/ 9 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ศิริรัตน์ สิวราวุฒิ

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:22361, หน้า:21(บน) (31.12.2553)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ชาติพันธุ์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, หน้า:35 (17.12.2552)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ชาติพันธุ์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

จินตนาภรณ์ สายเบาะ

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, หน้า:33-34 (14.10.2548)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ชาติพันธุ์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ฉบับที่:-, หน้า:- (24.07.2546)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ชาติพันธุ์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

จารึก รังเจริญ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ฉบับที่:-, หน้า:11 (08.05.2542)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ชาติพันธุ์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ฉบับที่:-, หน้า:13, 14 (15.01.2542)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ชาติพันธุ์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ฉบับที่:-, หน้า:2 (11.09.2541)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ชาติพันธุ์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

โสภณ สุริยทานนท์, ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:-, หน้า:24 (14.09.2539)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ