รายการอ้างอิง

พบ 2,939 รายการ
/ 196 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:คนตามข่าว, ปีที่:44, ฉบับที่:15976, หน้า:4(ขวา) (07.12.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:26353, หน้า:9(ซ้าย) (07.12.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล, ทีมข่าวสัมภาษณ์พิเศษ, สัมภาษณ์, เอนก นาวิกมูล, ภาพ

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, ปีที่:13, ฉบับที่:632, หน้า:30(เต็มหน้า), 31 (04.12.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:72, ฉบับที่:23325, หน้า:2(กลาง) (01.12.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

มนต์ทิพย์ ธานะสุข

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ไฮไลต์โลก, ปีที่:44, ฉบับที่:15866, หน้า:8(กลาง-ล่าง) (19.08.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:72, ฉบับที่:23116, หน้า:1(บน), 12(กลาง-ล่าง) (06.05.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, ปีที่:13, ฉบับที่:3424, หน้า:15(ซ้าย-กลาง) (05.05.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:34, ฉบับที่:11817, หน้า:18(ขวา) (18.03.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สร้อยดอกหมาก สุกกทันต์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:44, ฉบับที่:15707, หน้า:13 (13.03.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:26,082, หน้า:18 (11.03.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:71, ฉบับที่:24501, หน้า:1(ซ้าย-ล่าง), 2(ซ้าย-กลาง) (10.03.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:25, ฉบับที่:8882, หน้า:เอ็กซ์ไซต์1(บน), เอ็กซ์ไซต์2(ซ้าย-บน) (08.03.2564)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ