รายการอ้างอิง

พบ 6,953 รายการ
/ 464 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

สุรพันธ์ แสงสุวรรณ์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:ศิลปะ วัฒนธรรม, ปีที่:32, ฉบับที่:11247, หน้า:3(กลาง) (09.07.2562)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:42, ฉบับที่:15092, หน้า:1(ขวา), 8 (07.07.2562)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

จรูญ ทองนวล

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:18, ฉบับที่:6368, หน้า:1(บนขวา), 16 (06.07.2562)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ชุติมา นุ่นมัน

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:42, ฉบับที่:15081, หน้า:13(เต็มหน้า) (26.06.2562)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

กนกวรรณ เกิดผลานันท์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:32, ฉบับที่:11227, หน้า:11(ล่างซ้าย) (19.06.2562)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:11, ฉบับที่:2921, หน้า:1(ซ้าย), 13, 14 (30.05.2562)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:11, ฉบับที่:2920, หน้า:1(ซ้าย), 12 (30.05.2562)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ

ชานมไข่มุก

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ลิเวอร์ เบิร์ด

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:โลกกลมจอแบน, ปีที่:20, ฉบับที่:1040, หน้า:7 (27.04.2562)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail
คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วรรณสม สีขังข์

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, คอลัมน์:เส้นทางสีเขียว, ปีที่:18, ฉบับที่:6176, หน้า:7(บน) (24.11.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ

นางเลิ้ง

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ปริญญา ชาวสมุน

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์: รอยเท้านักเดินทาง, ปีที่:20, ฉบับที่:1018, หน้า:1(ล่างซ้าย), 2 (24.11.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ฬิยากร

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:t-trip, ปีที่:20, ฉบับที่:1018, หน้า:1(บนขวา), 6, 7 (24.11.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ

ตุรกี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:Check in, ปีที่:20, ฉบับที่:1018, หน้า:8(กลาง) (24.11.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:เที่ยว..ตามตะวัน, ปีที่:69, ฉบับที่:22222, หน้า:7(บน) (24.11.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ศราวุธ ดีหมื่นไวย์

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:เดลินิวส์วาไรตี้, ฉบับที่:25243, หน้า:1(เต็มหน้า), 4 (23.11.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ

อ่างทอง

คำสำคัญ