รายการอ้างอิง

พบ 14,790 รายการ
/ 986 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ฉบับที่:-, หน้า:6(ขวา-ล่าง) (10.01.2565)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์:ย่อโลก, ปีที่:31, ฉบับที่:11366, หน้า:5(ซ้าย) (10.01.2565)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

image thumbnail

ผู้เขียน

Devjyot Ghoshal, Chanchinmawia

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ฉบับที่:-, หน้า:5(บน) (04.01.2565)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Darko Duridanski, Lajla Veselica

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ฉบับที่:-, หน้า:6(ล่าง) (03.01.2565)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ฉบับที่:-, หน้า:9(กลาง) (01.01.2565)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์:ย่อโลก, ปีที่:31, ฉบับที่:11355, หน้า:8(ขวา-ล่าง) (30.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, ปีที่:14, ฉบับที่:3593, หน้า:1(ล่าง), 4 (28.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:73, ฉบับที่:23353, หน้า:1(ขวา-ล่าง), 11 (28.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ฉบับที่:-, หน้า:5(ขวา-ล่าง) (27.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ