เกี่ยวกับเรา

ต้นทาง "หนังสือเก่า"

ต้นทาง "หนังสือเก่า"

         หนังสือเก่าชาวสยาม เป็นโครงการนำร่องของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยต่ออายุหนังสือ และเอกสารเก่าของประเทศไทย ด้วยการคัดเลือกหนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์โบราณที่มีคุณค่า พ้นลิขสิทธิ์แล้ว และหาอ่านได้ยาก มานำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย ค้นง่าย ใช้สะดวก สำหรับบริการนักค้นคว้า และผู้สนใจทั่วไป การหารือในเรื่องนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และเริ่มเปิดให้ใช้บริการครั้งแรก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551  โดยนำเสนอหนังสือวชิรญาณวิเศษ เป็นชุดปฐมฤกษ์
          จากนั้น คณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการได้แนะนำหนังสือและเอกสารอื่น ๆ เพื่อนำขึ้นบริการบนเว็บไซท์ในลำดับต่อมา โดยแบ่งเป็นหมวดใหญ่ 4 หมวดคือ วชิรญาณวิเศษ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ และวารสาร หนังสือพิมพ์
          ใน ปี พ.ศ. 2556 ทางห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เพื่อคัดเลือกหนังสืออนุสรณ ์งานศพของครูเพลง และศิลปินคนสำคัญ และนำมาจัดทำเป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ ทำให้หนังสือและเอกสารในเว็บไซท์หนังสือเก่าชาวสยาม จะประกอบไปด้วย 5 หมวดด้วยกัน ได้แก่ วชิรญาณวิเศษ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ วารสารหนังสือพิมพ์ และหนังสืออนุสรณ์งานศพ
          ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรวิชาการที่ไม่แสวงหาผลกำไร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและพันธมิตร ดำเนินงานโครงการหนังสือเก่าชาวสยาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการข้อมูลวิชาการ และเพื่อการศึกษาเท่านั้น หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซท์หนังสือเก่าชาวสยาม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

กลางทาง "หนังสือเก่า"

       ด้วยความคิดเริ่มในการอนุรักษ์เนื้อหาของหนังสือเก่าไว้ในรูปแบบดิจิทัล ที่ทางศูนย์มานุษยาสิรินธรอย่างต่อเนื่องมาตลอด 12 ปี ฐานข้อมูลหนังสือเก่าชาวสยามได้สั่งสมข้อมูล และปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ให้บริการมาถึงปัจจสุบันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ 3 แล้ว ฐานข้อมูลหนังสือเก่าชาวสยามเองได้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลหนังสือเก่า และความสะดวกสูงสุดในการค้นหาในเว็บไซต์ อีกทั้งต้องพยายามเสาะหาหนังสือเก่าเพิ่มเติมเพื่อนำมาดิจิไทซ์ จัดการข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน และเผยแพร่สู่สาธารณะในเว็บไซต์ฐานข้อมูล

        ในช่วงกลางทางของฐานข้อมูลหนังสือเก่าชาวสยาม เราได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการข้อมูลให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูงจากฐานข้อมูลอื่น ๆ ในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจทำให้มีความแตกต่างจากการใช้งานเดิมอยู่บ้าง สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมมีดังนี้
        1. การเปลี่ยนหมวดหมู่ของหนังสือ จากเดิมเป็นการตั้งหมวดหนังสือขึ้นมาเองจำนวน 5 หมวด ได้แก่ วชิรญาณวิเศษ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ วารสารหนังสือพิมพ์ และหนังสืออนุสรณ์งานศพ เป็นการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบดิวอี้ หรือที่พบเห็นในการจัดหนังสือภายในห้องสมุดทั่วไป ได้แก่ 
หมวดเบ็ดเตล็ด ความรู้ทั่วไป หมวดปรัชญา หมวดศาสนา หมวดสังคมศาสตร์ หมวดภาษาศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดเทคโนโลยี หมวดวรรณกรรม และหมวดประวัติศาสตร์
        2. การแบ่งประเภทของเอกสาร โดยแบ่งเป็น หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร งานวิจัย จดหมายเหตุ
        3. การอ่านหนังสือเก่าบนเว็บไซต์ เป็นการอ่านจากไฟล์ PDF บนเบราเซอร์ แทนการอ่านในระบบ ebook
        4. การดาวโหลดไฟล์ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเก่า และไฟล์บรรณนิทัศน์หนังสือเก่าไปเก็บไว้เพื่ออ่านภายหลังได้ ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขนโยบายการใช้ข้อมูล(โปรดศึกษาก่อนใช้งาน)
        5. การให้ข้อมูลการใช้งาน เมื่อผู้ใช้เลือกอ่านหนังสือ หรือดาวน์โหลดไฟล์ จะมีหน้าต่าง popup เพื่อสอบถามการใช้งานข้อมูลหนังสือเก่า
        6. การใช้งานฐานข้อมูลหนังสือเก่าชาวสยาม หากผู้ใช้ต้องการใช้งานฐานข้อมูล กรุณาลงชื่อล็อคอิน หากไม่มีกรุณาสมัครสมาชิกศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรก่อนใช้งาน


นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล

นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล

ฐานข้อมูลหนังสือเก่าชาวสยาม มีความประสงค์เพื่อเผยแพร่หนังสือและเอกสารในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าของผู้ที่สนใจ ฐานข้อมูลหนังสือเก่าชาวสยามเองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวพันกับบุคคล ชุมชน ทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลที่ไม่เหมาะสมพรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในทางที่ผิดทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา จึงได้กำหนดระเบียบปิบัติในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ ให้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์(creative commons) 

Creative Common   คือ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ มีจุดประสงค์เพื่อ หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ โดยหากจะมีการนำข้อมูลที่อยู่ใน ฐานข้อมูลหนังสือเก่าชาวสยาม ไปใช้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้คือ อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง โดยเอกสาร/ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ จะปรากฏสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้  ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์หมายถึง

- Attribution Icon (by)  แสดงที่มา หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่ายจัดแสดงและเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องประกาศอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล

- Non Commercial Icon (nc)  ไม่ใช้เพื่อการค้า หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอกแจกจ่าย จัดแสดงและ เผยแพร่ข้อมูลสำหรับจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น

- No Derivative Works Icon (nd)  ไม่ดัดแปลง หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล เฉพาะงานที่เหมือนต้นฉบับทุกประการเท่านั้น ไม่ใช่งานที่ถูกแก้ไขดัดแปลง