ลาว / ประติมากรรม

 พระพุทธรูปที่วัดมโนรม

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
พระพุทธรูปที่วัดมโนรม
ชื่องานศิลปะ : ชื่ออื่น
-
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
วัดมโนรม
ชื่อแหล่ง : ชื่ออื่น
-
ประเทศ
ลาว
รัฐ/แขวง
หลวงพระบาง
จังหวัด/เมือง
หลวงพระบาง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
19.8825, 102.132778
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้ พงศาวดารกล่าวว่าสร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาท อาณาจักรล้านช้างในระยะนี้ คงมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรน่านและอาณาจักรล้านนาพอสมควร จึงทำให้พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัยและศิลปะอื่นๆอย่างมาก
ลักษณะทางศิลปกรรม
พระพุทธรูปในศิลปะล้านช้างช่วงต้น มีความใกล้ชิดกับศิลปะสุโขทัยอย่างมาก เช่น มีพระพักตร์รูปไข่ พระเกศาขมวดใหญ่ มีพระรัศมีเป็นเปลวไฟ พระเนตรเหลือบต่ำ พระอังสาใหญ่ ชายสังฆาฏิเป็นเส้นเล็กยาวลงมาจรดพระนาภี
สกุลช่าง
หลวงพระบาง
สมัย/วัฒนธรรม
ทวารวดี 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 20
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี