ลาว / สถาปัตยกรรม

 สิมวัดคีลี

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
สิมวัดคีลี
ชื่องานศิลปะ : ชื่ออื่น
-
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
วัดคีลี
ชื่อแหล่ง : ชื่ออื่น
-
ประเทศ
ลาว
รัฐ/แขวง
หลวงพระบาง
จังหวัด/เมือง
หลวงพระบาง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
19.896389, 102.143611
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
-
ลักษณะทางศิลปกรรม
สิมวัดคีลี ถือเป็นตัวอย่างสิมแบบเชียงขวางที่สมบูรณ์ที่สุดในเมืองหลวงพระบาง ในขณะที่สิมสกุลช่างเชียงขวางที่เมืองคูนเองกลับถูกทำลายจนหมดสิ้นจากภัยสงคราม ทำให้การศึกษาสิมในสกุลช่างเชียงขวางอาจศึกษาจากเมืองหลวงพระบางเท่านั้น ลักษณะของสิมสกุลช่างเชียงขวาง มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสิมแบบหลวงพระบางอย่างมาก ทั้งในแง่ของหน้าบันที่มีกรอบอ่อนโค้งและยาวลงมาเกือบจรดพื้น รวมถึงลักษณะหน้าบันที่เป็นกรอบไม้ต่างไหมและอย่างไรก็ตาม ประเด็นแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือ ในขณะที่หน้าบันของสิมสกุลช่างหลวงพระบางมักมีการแบ่งเป็น “ปีกนก” แต่สกุลช่างเชียงขวางกลับไม่แบ่งปีกนกแต่อย่างใด
สกุลช่าง
เชียงขวาง
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะล้านช้าง 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 23-24
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
คำสำคัญ
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี