ชุมชนเกษตรมั่นคง

ชุดข้อมูล

รหัสชุดข้อมูล : TPN-SKN301-003

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน : ชุมชนเกษตรมั่นคง

สถานที่ : ชุมชนเกษตรมั่นคง ต. เกษตรพัฒนา อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร

ความหมายของคำ

กิจกรรมของมนุษย์ : เกษตรกรรม

คำบ่งชี้กิจกรรมมนุษย์ : เกษตร

ผู้มีส่วนร่วม

คลังข้อมูลดิจิทัล : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)