ชุมชนบ้านคลองนางนม ศรีอุดมสุข

ชุดข้อมูล

รหัสชุดข้อมูล : TPN-SKN301-002

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน : ชุมชนบ้านคลองนางนม ศรีอุดมสุข

สถานที่ : ชุมชนบ้านคลองนางนม ศรีอุดมสุข ต. เกษตรพัฒนา อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร

ความหมายของคำ

สิ่งก่อสร้าง : บ้าน

ผู้มีส่วนร่วม

คลังข้อมูลดิจิทัล : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)