อำเภอกระทุ่มแบน

อำเภอกระทุ่มแบนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ตำบล (3 หมู่บ้าน) ได้แก่