พิพิธภัณฑ์ชาวลัวะ


ที่อยู่:
บ้านแม่ลัวะ หมู่ 6 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ชุมชน
เนื้อหา:
ชาติพันธ์ุ
สถานะ:
ไม่ระบุข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล