พิพิธภัณฑ์การปกครอง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วิทยาลัยการปกครอง อาคารศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์:
0-2577-4402-3
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล