พิพิธภัณฑ์ห้องภาพฉลองศิลป์


ที่อยู่:
ตลาดห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
แสดงภาพถ่าย พ.ศ. 2499-2535 ผลงาน "คุณพ่อฉลอง พานิชพันธ์"
จัดการโดย:
ส่วนบุคคล
เนื้อหา:
อื่น ๆ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล