สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ริมบึงพลาญชัย ถนนสุนทรเทพ(หน้าวัดบึงพระลานชัย)ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์:
0-4351-1286
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
08.30-16.30 น.วันพุธ-วันอาทิตย์ (ปิดบริการ วันจันทร์-วันอังคารและหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม:
ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคอีสาน ตั้งอยู่บริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน17.6 ตารางวา วางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 โดย ฯพณฯ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ดและกรมประมงจึงได้ถ่ายโอนให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้จัดการในการให้บริการ ตลอดจนการบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2546 ใช้งบประมาณประจำปี 2543 จำนวน 53,442,000 บาท

สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดแสดงปลาและสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน อาคารแรกประกอบด้วย ห้องโถง ห้องบรรยาย ห้องจัดนิทรรศการ สำนักงาน ห้องจำหน่ายบัตรและของที่ระลึก ส่วนอาคารที่สอง เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นส่วนแสดงพันธ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยตู้กระจกขนาดต่าง ๆ กัน จำนวน 24 ตู้ ฝังอยู่ในผนังรอบอาคารตรงกลางอาคารเป็นตู้ขนาดใหญ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร มีอุโมงค์แก้วผ่านกลางตู้สำหรับให้ผู้เข้าชมเดินชมได้อย่างใกล้ชิด ชั้นบนของอาคารจะเป็นบ่อพักน้ำ บ่อพักและสำรองพันธ์สัตว์น้ำไว้ใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียน รวมทั้งบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำที่ป่วย ด้านนอกอาคารจะมีการจัดภูมิทัศน์เป็นสวนหย่อมตามจุดต่าง ๆ และแบ่งเป็นลานจอดรถสำหรับผู้เข้าชม 2 จุด สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 โดยมี ฯพณฯ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รมต.กระทรวงวัฒนธรรม (ขณะนั้นเป็น รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์) เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส และมี ดร.พระเทพบัณฑิต เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ข้อมูลจาก: http://www.roietmunicipal.go.th/animal.htm [accessed 2008-12-26]
ชื่อผู้แต่ง:
-