ข่าวจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

QR-code edit Share on Facebook
เวลาที่โพส

โพสต์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 07:00:00

บทความโดย : ทีมงาน

ศิลาจารึกป้านางเมาะ พบที่จังหวัดสุโขทัย พันตรี ไพโรจน์ เจียรวัฒนะ มอบให้เป็นสมบัติของส่วนราชการ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ ศิลาจารึกหลักนี้เป็นแผ่นหินทราย ลักษณะเป็นรูปใบเสมา สูง ๖๐ เซนติเมตร กว้าง ๒๖.๕ เซนติเมตร หนา ๑๓ เซนติเมตร ส่วนล่างของศิลาชำรุดหายไป ข้อความจารึกยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

ผู้เขียน :

คำสำคัญ : หลักที่ ๒๘๘ จารึกป้านางเมาะ หลักที่ 288 จารึกป้านางเมาะ สท. ๕๖ สท. 56 หินทราย ทรงใบเสมา จังหวัดสุโขทัย ไทย สุโขทัย พระอินทร์ พระพรหม พระยม มหาชน ป้านางเมาะ ผู้ชาย อำแดงพิสาขา อำแดงวิสาขา เบญจกัลยาณี เมณฑกเศรษฐี มหาเพสสันดร มหาเวสสันดร พระพุทธศรีอาริยไมตรี พระพุทธเจ้า จักร ข้าวตอก ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง เทียนเงิน ประทีปเงิน ประทีปทอง เทียน ธูป พุทธศาสนา นันทนาภิเสก ทำบุญ ดุสิตาสวรรค์ ดุสิดาสวรรค์ เมืองฟ้า พุทธสุจจริต น้ำธารพินทุ พระศรีรัตนตรัย ราคะ เกลส กิเลส ปริสุทธิอุตตมะ เทพดา เทวดา สาธุสัตตปุรุส คาถา บุณย์ บุญ ทาน บารมี ปีเม็ด ปีมะแม ไพสาขะ ไวสาขะ กระเดจญุดา กตัญญุตา มหาธาตุ ดวง พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เบญจสาธารณ์ เคราะห์ เผ่าพันธุ์ กินนร กรภิก การวิก การเวก ปฏิฆมัคค์ สรรอิน สักกญาณ อันโทล สงสารภพ โลก อันตรกาล หอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร พระศรีอารย์ ตรงใจ หุตางกูร วชรพร อังกูรชัชชัย ดอกรัก พยัคศรี เทิม มีเต็ม ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ อายุ-จารึก พ.ศ. 1935 อายุ-จารึก พ.ศ. 1947 อายุ-จารึก พ.ศ. 1935-1947 อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 20 ยุคสมัย-จารึกสมัยสุโขทัย วัตถุ-จารึกบนหิน วัตถุ-จารึกบนหินทราย ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอพระสมุดวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ บุคคล-ป้านางเมาะ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170