จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 14 รายการ

1. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
2. จารึกดวงตราประทับจากปราสาทเขาน้อย อ่านต่อ >
3. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >
4. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
5. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาททัพเสียม ๒ อ่านต่อ >
7. จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกวัดตาพระยา อ่านต่อ >
10. จารึกวัดมะกอก อ่านต่อ >
11. จารึกสด๊กก๊อกธม ๑ อ่านต่อ >
12. จารึกสด๊กก๊อกธม ๒ อ่านต่อ >
13. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
14. จารึกเขารัง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170