จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 14 รายการ

1. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกดวงตราประทับจากปราสาทเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกทวลระลมทิม อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาททัพเสียม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดตาพระยา อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดมะกอก อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกสด๊กก๊อกธม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกสด๊กก๊อกธม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเขารัง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170