จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 5 รายการ

1. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
2. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
3. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
4. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
5. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 4 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170