จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 10 รายการ

1. จารึกปราสาท อ่านต่อ >

2. จารึกปราสาทตาเมียนโตจ อ่านต่อ >

3. จารึกปราสาทตาเมือนธม 1 อ่านต่อ >

4. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >

5. จารึกปราสาทภูมิโปน 1 อ่านต่อ >

6. จารึกปราสาทภูมิโปน 2 อ่านต่อ >

7. จารึกศีขรภูมิ (จารึกปราสาทหินบ้านระแงง) อ่านต่อ >

8. จารึกสุรินทร์ (วัดชุมพล) อ่านต่อ >

9. จารึกสุรินทร์ 1 อ่านต่อ >

10. จารึกสุรินทร์ 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170