จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 90 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
2. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >
3. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านต่อ >
5. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านต่อ >
7. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
8. จารึกบนหินอ่อนที่วัดน้อย อ่านต่อ >
9. จารึกป้านางเมาะ อ่านต่อ >
10. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
11. จารึกพระอภิธรรม อ่านต่อ >
12. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านต่อ >
13. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านต่อ >
14. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 13 (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
15. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 14 (จุลกเศรษฐีชาดก) อ่านต่อ >
16. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 15 (ตัณฑุลนาฬิชาดก) อ่านต่อ >
17. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 16 (เทวธรรมชาดก) อ่านต่อ >
18. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 17 (กัฏฐหาริชาดก) อ่านต่อ >
19. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 19 (มฆเทวชาดก) อ่านต่อ >
20. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 22 (นิโครธชาดก) อ่านต่อ >
21. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 23 (กัณฑินชาดก) อ่านต่อ >
22. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 24 (คามณิชาดก) อ่านต่อ >
23. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 27 (สุขวิหาริชาดก) อ่านต่อ >
24. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 29 (ลักขณาชาดก) อ่านต่อ >
25. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 31 (วาตมิคคชาดก) อ่านต่อ >
26. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 32 (ขราทิยชาดก) อ่านต่อ >
27. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 33 (ติปัลลัตถมิคคชาดก) อ่านต่อ >
28. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 34 (มาลุตชาดก) อ่านต่อ >
29. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 35 (มตกภัตตชาดก) อ่านต่อ >
30. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 36 (อายาจิตภัตตชาดก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170