จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 97 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกคำสาปแช่ง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธตัณหังกร อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าพ่อจน อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าเถรองค์ ๒๖ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเถรอนงค์ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปพ่อบุญสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปพุดเถ้างางสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกลางเวียง อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปสร้างโดยเจ้าหลวงน้อยอินทร์แห่งลำปาง อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปสามหมากม่วงสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปสามเจ้าสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปเถ้าเอ้ยสร้าง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170