จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 97 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
2. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
3. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >
4. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
5. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
6. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >
7. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
8. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >
9. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านต่อ >
10. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธตัณหังกร อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าพ่อจน อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าเถรองค์ 26 อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเถรอนงค์ อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปพ่อบุญสร้าง อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปพุดเถ้างางสร้าง อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกลางเวียง อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 3 อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปสร้างโดยเจ้าหลวงน้อยอินทร์แห่งลำปาง อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปสามหมากม่วงสร้าง อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปสามเจ้าสร้าง อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปเถ้าเอ้ยสร้าง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170