จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 39 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
2. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >
3. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านต่อ >
4. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านต่อ >
6. จารึกที่แหล่งตัดหิน อ่านต่อ >
7. จารึกพบที่วัดลี อ่านต่อ >
8. จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง อ่านต่อ >
9. จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา อ่านต่อ >
10. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านต่อ >
11. จารึกมหาเถรธรรมทิน อ่านต่อ >
12. จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง อ่านต่อ >
13. จารึกรอยบุญ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดควาง อ่านต่อ >
15. จารึกวัดทงแสง อ่านต่อ >
16. จารึกวัดนางหมื่น อ่านต่อ >
17. จารึกวัดบ้านปาน อ่านต่อ >
18. จารึกวัดพระคำ อ่านต่อ >
19. จารึกวัดพระเจ้า อ่านต่อ >
20. จารึกวัดมหาพน 1 อ่านต่อ >
21. จารึกวัดมหาพน 2 อ่านต่อ >
22. จารึกวัดมหาพน 3 อ่านต่อ >
23. จารึกวัดมหาพน 4 อ่านต่อ >
24. จารึกวัดมหาพน 5 อ่านต่อ >
25. จารึกวัดวิสุทธาราม อ่านต่อ >
26. จารึกวัดสุวัณณาราม อ่านต่อ >
27. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านต่อ >
28. จารึกวัดอารามป่าน้อย อ่านต่อ >
29. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
30. จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170