จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 97 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >

2. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >

3. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >

4. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >

5. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >

6. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >

7. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >

8. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >

9. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านต่อ >

10. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >

11. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านต่อ >

12. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านต่อ >

13. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านต่อ >

14. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านต่อ >

15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านต่อ >

16. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธตัณหังกร อ่านต่อ >

17. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านต่อ >

18. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าพ่อจน อ่านต่อ >

19. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าเถรองค์ 26 อ่านต่อ >

20. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเถรอนงค์ อ่านต่อ >

21. จารึกฐานพระพุทธรูปพ่อบุญสร้าง อ่านต่อ >

22. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านต่อ >

23. จารึกฐานพระพุทธรูปพุดเถ้างางสร้าง อ่านต่อ >

24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกลางเวียง อ่านต่อ >

25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 3 อ่านต่อ >

26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย อ่านต่อ >

27. จารึกฐานพระพุทธรูปสร้างโดยเจ้าหลวงน้อยอินทร์แห่งลำปาง อ่านต่อ >

28. จารึกฐานพระพุทธรูปสามหมากม่วงสร้าง อ่านต่อ >

29. จารึกฐานพระพุทธรูปสามเจ้าสร้าง อ่านต่อ >

30. จารึกฐานพระพุทธรูปเถ้าเอ้ยสร้าง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170