จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๓ อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๔ อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๕ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๖ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๗ อ่านต่อ >
8. จารึกวัดหัวทุ่ง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170