จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกมหาสามีญาณคัมภีระ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดเชียงสา อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170