จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 5 รายการ

1. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๒ อ่านต่อ >
2. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ๓ อ่านต่อ >
3. จารึกพระพุทธรูปนิรันตราย อ่านต่อ >
4. จารึกสำเนาคำประกาศวิสุงคามสีมา วัดนิเวศธรรมประวัติ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกสำเนาคำประกาศวิสุงคามสีมา วัดนิเวศธรรมประวัติ ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170