จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 17 รายการ

1. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 1 อ่านต่อ >

2. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >

3. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 1 อ่านต่อ >

4. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >

5. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 1 อ่านต่อ >

6. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >

7. จารึกคำนมัสการพระราหุล 1 อ่านต่อ >

8. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >

9. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 1 อ่านต่อ >

10. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >

11. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 อ่านต่อ >

12. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >

13. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 1 อ่านต่อ >

14. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 2 อ่านต่อ >

15. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 1 อ่านต่อ >

16. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >

17. จารึกหินอ่อน ด้านหลังพระนฤมลธรรโมภาส อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170