จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๔๓ (หรณีฉันท์) อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๔๔ (มันทักกันตาฉันท์) อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๔๕ (กุสุมิตะลดาเวลิตาฉันท์) อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๔๖ (เมฆวิปผุชตาฉันท์) อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๔๗ (สัททุลละวิกกีฬิตะฉันท์) อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๔๘ (อีทิสังฉันท์) อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๔๙ (สัทธราฉันท์) อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๕๐ (ภัทกะฉันท์) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170