จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 3025 รายการ

1. Khlong Phap Rammakian 118 Inscription อ่านต่อ >

2. Khlong Phap Rammakian 119 Inscription อ่านต่อ >

3. Khlong Phap Rammakian 138 Inscription อ่านต่อ >

4. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >

5. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

6. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >

7. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >

8. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >

9. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >

10. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >

11. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านต่อ >

12. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >

13. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านต่อ >

14. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >

15. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านต่อ >

16. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >

17. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >

18. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >

19. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >

20. จารึกขลุง อ่านต่อ >

21. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >

22. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

23. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

24. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านต่อ >

25. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >

26. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านต่อ >

27. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >

28. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >

29. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >

30. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170