จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
2. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
3. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >
4. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
5. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
6. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
7. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
8. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านต่อ >
9. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >
10. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านต่อ >
11. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >
12. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านต่อ >
13. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
14. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >
15. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
16. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
17. จารึกขลุง อ่านต่อ >
18. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
19. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
20. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
21. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านต่อ >
22. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >
23. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านต่อ >
24. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >
25. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >
26. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >
27. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >
28. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 1 อ่านต่อ >
29. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >
30. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170