จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อา

จำนวน 4 รายการ

1. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะธาตุอภิญญาณ จำพวกที่ ๒ อาโปธาตุ) อ่านต่อ >
2. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะวิเศษสมุฏฐาน แผ่นที่ ๔ อาโปสมุฏฐานให้โทษ) อ่านต่อ >
3. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖ อารามทูสกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑ ศาลาเลื่อนศักดิ์) อ่านต่อ >
4. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๔ อาทิจชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170