จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อา

จำนวน 60 รายการ

1. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกระษัยโรค แผ่นที่ ๒๐ กระษัยบังเกิดเพื่ออาโปธาตุ) อ่านต่อ >
4. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง ๗ วัน แผ่นที่ ๑ วันอาทิตย์) อ่านต่อ >
5. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะธาตุอภิญญาณ จำพวกที่ ๒ อาโปธาตุ) อ่านต่อ >
6. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะวิเศษสมุฏฐาน แผ่นที่ ๔ อาโปสมุฏฐานให้โทษ) อ่านต่อ >
7. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะสันนิบาต จำพวกที่ ๓ สันนิบาตเจลียงอากาศ) อ่านต่อ >
8. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะเกลื้อน จำพวก ๑ เกิดแต่กองอาโปวาโย) อ่านต่อ >
9. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะโรคเรื้อน แผ่นที่ ๒ เรื้อนเกิดแต่กองอาโปธาตุ) อ่านต่อ >
10. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยสรรพยาขี้ผึ้งน้ำมัน แผ่นที่ ๒ ยาน้ำมันแผลต้องอาวุธ) อ่านต่อ >
11. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันอาทิตย์) อ่านต่อ >
12. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๐ (ยาแก้ไข้เจลียงอากาศ) อ่านต่อ >
13. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านต่อ >
14. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองนำภูน เมืองนำอาย เมืองเพียง เมืองทุง เมืองด่านขวา เมืองเชียงเงิน) อ่านต่อ >
15. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๖ (อายาจิตภัตตชาดก) อ่านต่อ >
16. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๑ (อาชัญญชาดก) อ่านต่อ >
17. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๘ (อารามทูสกชาดก) อ่านต่อ >
18. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านต่อ >
19. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านต่อ >
20. จารึกรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ่านต่อ >
21. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
22. จารึกวัดนิรัครคัทธาอาราม อ่านต่อ >
23. จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด) อ่านต่อ >
24. จารึกวัดวิชัยอาราม อ่านต่อ >
25. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านต่อ >
26. จารึกวัดอารามป่าน้อย อ่านต่อ >
27. จารึกวัดอุทุมพรอาราม อ่านต่อ >
28. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านต่อ >
29. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านต่อ >
30. จารึกอนุสาวรีย์ทหารอาสา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170