จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24

จำนวน 345 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
3. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน ๓ อ่านต่อ >
5. จารึกบนแผ่นดินเผา วัดเทพอุรุมภังค์ อ่านต่อ >
6. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
7. จารึกมหาวงศ์ฯ ซ่อมพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
8. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๕ (ยาแก้พิษอติสาร) อ่านต่อ >
9. จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์ อ่านต่อ >
10. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
11. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
12. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านต่อ >
13. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านต่อ >
14. จารึกพระพุทธบาทหนองยาง อ่านต่อ >
15. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑ (ยาแก้โรคลม ตอนที่ ๑) อ่านต่อ >
16. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒ (ยาแก้โรคสำหรับบุรุษ) อ่านต่อ >
17. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓ (ยาแก้โรคทุราวสา หรือโรคทางเดินปัสสาวะ) อ่านต่อ >
18. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔ (ยาแก้โรคกล่อน ตอนที่ ๑) อ่านต่อ >
19. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >
20. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๖ (ยาแก้โรคกล่อน ตอนที่ ๒) อ่านต่อ >
21. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างปราสาท อ่านต่อ >
22. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๘๒/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด ๑ อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด ๒ อ่านต่อ >
26. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๕ (จ. ๕) อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๙๐/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
28. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๗ (จ. ๓) อ่านต่อ >
29. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๘ (จ. ๖) อ่านต่อ >
30. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๙ (จ. ๕๐) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170