จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23

จำนวน 163 รายการ

31. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 19 (จ. 29) อ่านต่อ >
32. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 20 (จ. 30) อ่านต่อ >
33. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 21 (จ. 8) อ่านต่อ >
34. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 22 (จ. 12) อ่านต่อ >
35. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 23 (จ. 13) อ่านต่อ >
36. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 24 (จ. 16, จ. 34) อ่านต่อ >
37. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 25 (จ. 17) อ่านต่อ >
38. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 26 (จ. 19, จ. 19/1) อ่านต่อ >
39. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 27 (จ. 20, จ. 21, จ. 22) อ่านต่อ >
40. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 28 (จ. 26) อ่านต่อ >
41. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 29 (จ. 27) อ่านต่อ >
42. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 30 (จ. 31) อ่านต่อ >
43. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 31 (จ. 32) อ่านต่อ >
44. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 32 (จ. 33) อ่านต่อ >
45. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 33 (จ. 37) อ่านต่อ >
46. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 34 (จ. 39) อ่านต่อ >
47. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 35 (จ. 40) อ่านต่อ >
48. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 36 (จ. 47) อ่านต่อ >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านต่อ >
50. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 3 อ่านต่อ >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 4 อ่านต่อ >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง 1 (หนองคาย) อ่านต่อ >
53. จารึกวัดท่าแขก อ่านต่อ >
54. จารึกในวิหารจำลองวัดดอนไชย อ่านต่อ >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 3 อ่านต่อ >
56. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านต่อ >
57. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านต่อ >
58. จารึกบนดินขอญาณปั้น อ่านต่อ >
59. จารึกบนแผ่นอิฐพุทธสร อ่านต่อ >
60. จารึกบนแผ่นอิฐรัตนทัญ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170