จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21-23

จำนวน 10 รายการ

1. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
2. จารึกบนดินขอโรงเหนือ อ่านต่อ >
3. จารึกบนแผ่นอิฐธุกขัตยปั้น อ่านต่อ >
4. จารึกพระวชิรเถรสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
5. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านต่อ >
6. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านต่อ >
7. จารึกบนดินขอญาณปั้น อ่านต่อ >
8. จารึกบนแผ่นอิฐพุทธสร อ่านต่อ >
9. จารึกบนแผ่นอิฐรัตนทัญ อ่านต่อ >
10. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170