จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 20

จำนวน 137 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเจดีย์น้อย อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกคำปู่สบถ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกป้านางคำเยีย อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกป้านางเมาะ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดเก้ายอด อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดชมภูเวก อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกเจ้าวัดบริพารภิกษุ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170