จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 19

จำนวน 68 รายการ

31. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๖๑ (นักขัตตชาดก) อ่านต่อ >
32. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๐ (นันทชาดก) อ่านต่อ >
33. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๒ (นิโครธชาดก) อ่านต่อ >
34. จารึกเสาแปดเหลี่ยม อ่านต่อ >
35. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๑) อ่านต่อ >
36. จารึกวัดศรีชุม อ่านต่อ >
37. จารึกวิหารโพธิ์ลังกา อ่านต่อ >
38. จารึกอุทิศสิ่งของ อ่านต่อ >
39. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๖๗ (ปัญจาวุธชาดก) อ่านต่อ >
40. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๖๕ (ปุณณปาติกชาดก) อ่านต่อ >
41. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๑ (พกชาดก) อ่านต่อ >
42. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๗๑ (เภริวาทกชาดก) อ่านต่อ >
43. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๐ (โภชาชานิยชาดก) อ่านต่อ >
44. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๖ (มกสชาดก) อ่านต่อ >
45. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๙ (มฆเทวชาดก) อ่านต่อ >
46. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๕ (มตกภัตตชาดก) อ่านต่อ >
47. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๖๓ (มหาสีลวชาดก) อ่านต่อ >
48. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๔ (มาลุตชาดก) อ่านต่อ >
49. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๒ (โมรนัจจชาดก) อ่านต่อ >
50. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๗ (โรหิณีชาดก) อ่านต่อ >
51. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๙ (ลักขณาชาดก) อ่านต่อ >
52. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๘ (วัฏฏกชาดก) อ่านต่อ >
53. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๑ (วาตมิคคชาดก) อ่านต่อ >
54. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๙ (วารุณิทูสกชาดก) อ่านต่อ >
55. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๖๐ (เวทัพพชาดก) อ่านต่อ >
56. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๕ (เวฬุกชาดก) อ่านต่อ >
57. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๙ (สกุณชาดก) อ่านต่อ >
58. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๗๗ (สังขธัมมชาดก) อ่านต่อ >
59. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๗ (สุขวิหาริชาดก) อ่านต่อ >
60. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๗๘ (อสาตมันตชาดก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170