จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 18

จำนวน 25 รายการ

1. จารึกเมืองพิมาย อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดกู่บ้านหนองบัว อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกสังข์สัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกปราสาทเมืองสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกด่านประคำ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกปราสาทตาเมียนโตจ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวิหารโพธิ์ลังกา อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกสุรินทร์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกหลังพระพุทธรูปนาคปรก อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกปราสาททามจาน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170