จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 16

จำนวน 39 รายการ

1. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านต่อ >
9. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านต่อ >
12. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านต่อ >
13. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
14. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
15. จารึกวัดมะกอก อ่านต่อ >
16. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านต่อ >
17. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๒ อ่านต่อ >
18. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านต่อ >
19. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
20. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
21. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๑ อ่านต่อ >
22. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๒ อ่านต่อ >
23. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๓ อ่านต่อ >
24. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านต่อ >
25. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๔ อ่านต่อ >
26. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๕ อ่านต่อ >
27. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๗ อ่านต่อ >
28. จารึกปราสาทโตนตวล ๑ อ่านต่อ >
29. จารึกดวงตราประทับจากปราสาทเขาน้อย อ่านต่อ >
30. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170