จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 16

จำนวน 34 รายการ

1. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดมะกอก อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๗ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกปราสาทโตนตวล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกดวงตราประทับจากปราสาทเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกทวลระลมทิม อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกปราสาทเมืองแขก ๓ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๕ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดตาพระยา อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170