จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 14

จำนวน 45 รายการ

31. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๒ อ่านต่อ >
32. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านต่อ >
33. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านต่อ >
34. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๓ อ่านต่อ >
35. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๔ อ่านต่อ >
36. จารึกห้วยมะอึ อ่านต่อ >
37. จารึกหินขอน ๑ อ่านต่อ >
38. จารึกหินขอน ๒ อ่านต่อ >
39. จารึกใต้ฐานรูปพระเจ้าศุทโธทนะ (พระพุทธบิดา) อ่านต่อ >
40. จารึกหลังเทวรูปท้าวกุเวร อ่านต่อ >
41. จารึกซับจำปา ๕ อ่านต่อ >
42. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑ อ่านต่อ >
43. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๒ อ่านต่อ >
44. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๓ อ่านต่อ >
45. จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170