จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 13

จำนวน 26 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า ๒ คน กำลังตีคลี) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเขาปุษยคีรี อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกซับจำปา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกซับจำปา ๔ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดสระแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกสถาปนาสีมา อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกห้วยมะอึ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกหินขอน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกหินขอน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกใต้ฐานรูปพระเจ้าศุทโธทนะ (พระพุทธบิดา) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกซับจำปา ๕ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170