จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 13

จำนวน 27 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
2. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านต่อ >
3. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านต่อ >
4. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า 2 คน กำลังตีคลี) อ่านต่อ >
5. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านต่อ >
6. จารึกโบราณสถานหมายเลข 0996 อ่านต่อ >
7. จารึกเขาปุษยคีรี อ่านต่อ >
8. จารึกซับจำปา 2 อ่านต่อ >
9. จารึกซับจำปา 4 อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >
12. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 1 อ่านต่อ >
13. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านต่อ >
14. จารึกวัดสระแก้ว อ่านต่อ >
15. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >
16. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 1 อ่านต่อ >
17. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 2 อ่านต่อ >
18. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านต่อ >
19. จารึกห้วยมะอึ อ่านต่อ >
20. จารึกหินขอน 1 อ่านต่อ >
21. จารึกหินขอน 2 อ่านต่อ >
22. จารึกใต้ฐานรูปพระเจ้าศุทโธทนะ (พระพุทธบิดา) อ่านต่อ >
23. จารึกซับจำปา 5 อ่านต่อ >
24. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 1 อ่านต่อ >
25. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 2 อ่านต่อ >
26. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 3 อ่านต่อ >
27. จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170