จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึก พ.ศ. 2415

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170