จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึก พ.ศ. 2381

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 7 อ่านต่อ >
8. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 8 อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 9 อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 10 อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 11 อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 12 อ่านต่อ >
14. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 อ่านต่อ >
15. จารึกบนแผ่นไม้สักที่พิพิธภัณฑ์ฯ พิษณุโลก อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170