จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึก พ.ศ. 2381

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๖ อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๗ อ่านต่อ >
8. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๘ อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๙ อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๐ อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๑ อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ อ่านต่อ >
15. จารึกบนแผ่นไม้สักที่พิพิธภัณฑ์ฯ พิษณุโลก อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170