จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึก พ.ศ. 2364

จำนวน 51 รายการ

31. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๒ (ยาแก้โรคซางช้าง) อ่านต่อ >
32. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๓ (ยาแก้กลาก) อ่านต่อ >
33. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๔ (ยาแก้ไข้ออกดำแดง) อ่านต่อ >
34. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๕ (ยาแก้โรคท้องมาน) อ่านต่อ >
35. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๖ (ยาแก้ไข้เจลียงพระสมุทร) อ่านต่อ >
36. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๗ (ยาแก้โรคตับ) อ่านต่อ >
37. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๘ (ยาแก้ไข้เจลียงไพร) อ่านต่อ >
38. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๙ (ยาแก้โรคลมขบในข้อกระดูก) อ่านต่อ >
39. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔๐ (ยาแก้โรคประจำเดือนมาไม่ปกติ) อ่านต่อ >
40. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔๑ (ยาแก้รัตตะปิตตะโรค) อ่านต่อ >
41. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔๒ (ยาแก้โรคตานโจร) อ่านต่อ >
42. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔๓ (ยาแก้โรคลม ตอนที่ ๓) อ่านต่อ >
43. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔๔ (ยาแก้โรคลมบ้าหมู) อ่านต่อ >
44. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔๕ (แผนปลิงคว่ำ ตอนที่ ๒) อ่านต่อ >
45. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔๖ (ยาผายเลือด) อ่านต่อ >
46. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔๗ (ยาแก้ป่วงหิว) อ่านต่อ >
47. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔๘ (ยาแก้โรคดานทักขิณคุณ) อ่านต่อ >
48. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔๙ (ยาแก้รัตตะปิตตะโรค) อ่านต่อ >
49. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๕๐ (ยาแก้โรคริดสีดวงลม) อ่านต่อ >
50. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๖ (แผนปลิงคว่ำ ตอนที่ ๑) อ่านต่อ >
51. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๙ (แผนปลิงหงาย) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170