จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึก พ.ศ. 2035

จำนวน 4 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดมณเฑียร อ่านต่อ >
2. จารึกวัดตโปทาราม อ่านต่อ >
3. จารึกวัดวิสุทธาราม อ่านต่อ >
4. จารึกส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170