จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-โรคและการรักษาด้วยพิธีกรรม

จำนวน 24 รายการ

1. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๒) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๓) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๔) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๕) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๖) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๗) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๘) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โองการแม่ซื้อ สำหรับปัดพิษแสลงแม่ซื้อ และกุมาร ๓ วัน) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โองการแม่ซื้อ สำหรับปัดพิษเสียแสลงรำบองราหู) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๙) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑๐) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑๑) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑๒) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันอาทิตย์) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันจันทร์) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันอังคาร) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันพุธ) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันพฤหัสบดี) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันศุกร์) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันเสาร์) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะโรคมะเร็ง แผ่นที่ ๑ มะเร็งคุด) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะโรคมะเร็ง แผ่นที่ ๒ มะเร็งลาม) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกิลาสโรค แผ่นที่ ๑ กลากพรรนัย) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170