จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-แผนผังกลบท

จำนวน 50 รายการ

1. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 1 (กลบทธงนำริ้ว) อ่านต่อ >
2. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 2 (กลบทหงษคาบพวงแก้ว) อ่านต่อ >
3. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 3 (กลบทดุริยางค์จำเรียง) อ่านต่อ >
4. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 4 (กลบทมยุราฟ้อนหาง) อ่านต่อ >
5. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 5 (กลบทรักร้อย) อ่านต่อ >
6. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 6 (กลบทสร้อยสน) อ่านต่อ >
7. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 7 (กลบทพยัฆค่ามห้วย) อ่านต่อ >
8. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 8 (กลบทกินรเกบบัว) อ่านต่อ >
9. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 9 (กลบทพินประสานสาย) อ่านต่อ >
10. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 10 (กลบทตะเข็บไต่ขอน) อ่านต่อ >
11. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 11 (กลบทเสือซ่อนเล็บ) อ่านต่อ >
12. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 12 (กลบทสบัดสบิ้ง) อ่านต่อ >
13. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 13 (กลบทยัติภังค์) อ่านต่อ >
14. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 14 (กลบทตรีพิศพรรณ) อ่านต่อ >
15. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 15 (กลบทตรีประดับ) อ่านต่อ >
16. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 16 (กลบทอักษรกลอนตาย) อ่านต่อ >
17. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 17 (กลบทเบญจวรรณ์ห้าศรี) อ่านต่อ >
18. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 18 (กลบทอักษรสลับล้วน) อ่านต่อ >
19. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 19 (กลบทอักษรล้วน) อ่านต่อ >
20. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 20 (กลบทพระจันท์ธรงกลด) อ่านต่อ >
21. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 21 (กลบทสารถีชักรถ) อ่านต่อ >
22. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 22 (กลบทวัวพันหลัก) อ่านต่อ >
23. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 23 (กลบทนาคบริพันท์) อ่านต่อ >
24. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 24 (กลบทนาคเกี้ยวกระหวัด) อ่านต่อ >
25. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 25 (กลบทนาคราชแผลงฤทธิ์) อ่านต่อ >
26. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 26 (กลบทระลอกแก้วกระทบฝั่ง) อ่านต่อ >
27. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 27 (กลบทกบเต้นต่อยหอย) อ่านต่อ >
28. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 28 (กลบทกบเต้นสลักเพช) อ่านต่อ >
29. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 29 (กลบทกบเต้นสามตอน) อ่านต่อ >
30. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 30 (กลบทกบเต้นกลางสระบัว) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170