จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา-เยธมฺมาฯ

จำนวน 22 รายการ

1. จารึกเมืองพรหมทิน 1 อ่านต่อ >
2. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านต่อ >
3. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา อ่านต่อ >
4. จารึกเยธมฺมาฯ 1 (ระเบียงด้านขวาองค์พระปฐมเจดีย์) อ่านต่อ >
5. จารึกเยธมฺมาฯ 3 (หน้าศาลเจ้าฯ) อ่านต่อ >
6. จารึกเยธมฺมาฯ 4 (พระองค์ภาณุฯ 1) อ่านต่อ >
7. จารึกเยธมฺมาฯ 5 (พระองค์ภาณุฯ 2) อ่านต่อ >
8. จารึกเยธมฺมาฯ (พบ. 2) อ่านต่อ >
9. จารึกเยธมฺมาฯ ที่ศาลเจ้า อ่านต่อ >
10. จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ อ่านต่อ >
11. จารึกเยธมฺมาฯ 2 บนสถูปศิลา อ่านต่อ >
12. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นดินเผา (สุพรรณบุรี) อ่านต่อ >
13. จารึกซับจำปา 1 อ่านต่อ >
14. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 1 อ่านต่อ >
15. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 2 อ่านต่อ >
16. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 3 อ่านต่อ >
17. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปดินเผาเมืองยะรัง อ่านต่อ >
18. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป 3 องค์) ชิ้นที่ 1 อ่านต่อ >
19. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป 3 องค์) ชิ้นที่ 2 อ่านต่อ >
20. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป 3 องค์) ชิ้นที่ 3 อ่านต่อ >
21. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ 1 อ่านต่อ >
22. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170