จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา-เยธมฺมาฯ

จำนวน 22 รายการ

1. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเยธมฺมาฯ ๑ (ระเบียงด้านขวาองค์พระปฐมเจดีย์) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเยธมฺมาฯ ๓ (หน้าศาลเจ้าฯ) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเยธมฺมาฯ ๔ (พระองค์ภาณุฯ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเยธมฺมาฯ ๕ (พระองค์ภาณุฯ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเยธมฺมาฯ (พบ. ๒) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเยธมฺมาฯ ที่ศาลเจ้า อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเยธมฺมาฯ ๒ บนสถูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นดินเผา (สุพรรณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกซับจำปา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปดินเผาเมืองยะรัง อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170