จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา-อัฐวรรคคาถา

จำนวน 47 รายการ

1. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 67 (อัฐวรรคคาถา กามสูตรที่ 1) อ่านต่อ >
2. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 68 (อัฐวรรคคาถา คุห์ฏฐกสูตรที่ 2) อ่านต่อ >
3. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 69 (อัฐวรรคคาถา ทุฏฐัฏฐกสูตรที่ 3) อ่านต่อ >
4. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 70 (อัฐวรรคคาถา ทุฏฐัฏฐกสูตรที่ 3 และสุทธฎฐกสูตรที่ 4) อ่านต่อ >
5. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 71 (อัฐวรรคคาถา สุทธฎฐกสูตรที่ 4 และปรมัฏฐกสูตรที่ 5) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 72 (อัฐวรรคคาถา ปรมัฏฐกสูตรที่ 5) อ่านต่อ >
7. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 73 (อัฐวรรคคาถา ชราสูตรที่ 6) อ่านต่อ >
8. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 74 (อัฐวรรคคาถา ติสสเมตเตยยสูตรที่ 7) อ่านต่อ >
9. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 75 (อัฐวรรคคาถา ติสสเมตเตยยสูตรที่ 7) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 76 (อัฐวรรคคาถา ปสูรสูตรที่ 8) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 77 (อัฐวรรคคาถา มาคันทิยสูตรที่ 9) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 78 (อัฐวรรคคาถา มาคันทิยสูตรที่ 9) อ่านต่อ >
13. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 80 (อัฐวรรคคาถา ปุราเภทสูตรที่ 10) อ่านต่อ >
14. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 81 (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ 11) อ่านต่อ >
15. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 82 (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ 11) อ่านต่อ >
16. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 83 (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ 11 และจุฬวิยูหสูตรที่ 12) อ่านต่อ >
17. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 84 (อัฐวรรคคาถา จุฬวิยูหสูตรที่ 12) อ่านต่อ >
18. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 85 (อัฐวรรคคาถา จุฬวิยูหสูตรที่ 12) อ่านต่อ >
19. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 86 (อัฐวรรคคาถา มหาวิยูหสูตรที่ 13) อ่านต่อ >
20. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 87 (อัฐวรรคคาถา มหาวิยูหสูตรที่ 13) อ่านต่อ >
21. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 88 (อัฐวรรคคาถา มหาวิยูหสูตรที่ 13 และตุวฏกสูตรที่ 14) อ่านต่อ >
22. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 89 (อัฐวรรคคาถา ตุวฏกสูตรที่ 14) อ่านต่อ >
23. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 90 (อัฐวรรคคาถา ตุวฏกสูตรที่ 14) อ่านต่อ >
24. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 91 (อัฐวรรคคาถา อัตตทัณฑสูตรที่ 15) อ่านต่อ >
25. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 92 (อัฐวรรคคาถา อัตตทัณฑสูตรที่ 15) อ่านต่อ >
26. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 93 (อัฐวรรคคาถา อัตตทัณฑสูตรที่ 15) อ่านต่อ >
27. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 94 (อัฐวรรคคาถา สารีปุตตสูตรที่ 16 อัฏฐกวรรคที่ 4) อ่านต่อ >
28. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 95 (อัฐวรรคคาถา สารีปุตตสูตรที่ 16 อัฏฐกวรรคที่ 4) อ่านต่อ >
29. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 96 (อัฐวรรคคาถา สารีปุตตสูตรที่ 16 อัฏฐกวรรคที่ 4) อ่านต่อ >
30. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 97 (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค อชิตมาณวก ปุจฺฉา ปฐมา) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170